V baru napadl ženu

V 02:21  hodin na úřadovnu MP Mělník  telefonicky oznámila žena, že byla v prostoru živnostenské provozovny  na nám. Míru napadena dvěma údery. Celá věc byla předána hlídce MP. Hlídka MP se dostavila na místo určení. Zde se nacházela skupina osob. Hlídka MP vyzvala přítomné k  prokázání totožnosti a to dle ustanovení § 12 odst. 2 ) písm. a) , zák. 553/1991 Sb.  Při tomto úkonu hlídce již známý pan V., udeřil neznámého muže do obličej a to tzv. fackou. Hlídka MP okamžitě výše jmenovaného vyzvala aby dále nepokračoval v  protiprávním jednání, nebo budou proti němu použity donucovací prostředky. Tento uposlechl a následoval člena hlídky MP ke služebnímu vozidlu. V  napadaném muž byl zjištěn pan K., který sdělil, že není nijak zraněn  a lékařské ošetření nepotřebuje. Dále uvedl, že mu bylo ze strany napadajícího muže vyhrožováno újmou na zdraví. Pan K.  sdělil, že uvedeného muže osobně nezná, ale byl svědkem jak napadl neznámou ženu, které se zastal. Hlídka MP v  místě hovořila s  oznamovatelkou události, která uvedla, že se cítí být ohrožena ze strany muže, který ji dnešního dne napadl a to údery do obličeje a to v uvedeném baru před zraky mnoha svědků. Nabízené lékařské ošetření bylo odmítnuto a jmenovaná neměla žádné viditelné zranění. Hlídka MP v místě vytěžila další svědky. Všichni přítomní, chtěli celou věc řešit v  trestně právní rovině, tedy hlídka MP do místa přivolala hlídku OO PČR  Mělník, která se dostavila na místo.