Utekl z chirurgie

V 01:05 hodin oznámil operačnímu MP zaměstnanec bezpečnostní agentury NsP Mělník, že z  prostoru chirurgie utekla ošetřovaná osoba. Jak výše jmenovaný operačnímu MP sdělil, muž odešel ve směru k ČSAD Mělník. Do místa byla vyslána hlídka MP, která muže nalezla v  ul. Bezručova naproti autobusového nádraží. Hlídka tohoto dopravila zpět na chirurgické oddělení NsP Mělník. Poté na místě z bezpečnostních důvodů setrvala, a to až do 03:05 hodin.