Spal na chodbě, skončil na služebně OO PČR

V  05:08  hodin na linku 156  oznámila žena, že ve společných prostorách objektu (chodbě), v ul. Sportovní, spí jí dvě neznámé osoby (muži).  V  05:15  hodin se dostavila do místa hlídka MP, kde se zkontaktovala s oznamovatelkou, která označila ležícího, spícího muže. Hlídka MP tohoto probudila a dle §12 odst. 2 písm. a), zák. č. 553/1991 Sb. ho vyzvala k prokázání totožnosti. V muži byl zjištěn pan Z.. Lustrací bylo zjištěno, že se nejedná o hledanou, nebo zájmovou osobu ze strany PČR. V  průběhu lustrace bylo oznamovatelkou zjištěno, že ve sklepním prostoru, který byl zajištěn zámkem, došlo ke zmizení jízdního kola v  hodnotě cca 4500,- Kč a kolečkových bruslí. Na základě těchto zjištěných skutečností, byla cestou operační MP do místa přivolána hlídka PČR. Po příjezdu hlídky PČR do místa, si tato převzala celou věc k dořešení. Tato hlídka poté požádala hlídku MP o  asistenci při  převozu uvedené osoby na služebnu OO PČR Mělník. Uvedený muž  své jednání začal stupňovat do fyzického odporu vůči hlídce MP. Z důvodu toho bylo vůči tomuto užito dle § 18 odst. 1 písm. a), zák. č. 553/1991 Sb. donucovacích prostředků (hmatů a chvatů) a protože jednání muže stále pokračovalo, byla mu přiložena služební pouta. V 05:48 hodin provedla hlídka MP převoz osoby na služebnu OO PČR Mělník, kde byl předán dozorčí službě OO PČR Mělník.