Opilec skončil v nemocnici

V 10:38 hodin na linku 156 oznámil, že v prostoru autobusové zastávky, v ul. Fibichova  spí na lavičce, jemu neznámý, muž. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka MP tohoto muže vzbudila, kdy bylo zjištěno, že tento je pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. V muži byl následně zjištěn pan Š.. Hlídka u tohoto muže provedla orientační dechovou zkoušku na množství alkoholu v dechu, při které byla naměřena výsledná hodnota 3,51 promile. Z důvodu, že hlídka MP pojala důvodné podezření, že by v dané situaci mohlo jít o intoxikaci alkoholem, byla do místa, cestou operační MP, telefonicky přivolána RZS. V 11:04 hodin se do místa dostavila osádka RZS a RV, která si muže převzala k ošetření. Po provedení potřebných úkonů, ze strany osádky RZS, byl muž převezen RZS na příslušné oddělení při NsP Mělník.