Odcizila sluchátka

V 09:30 hodin  oznámila na linku 156 zaměstnankyně prodejny v ulici Klášterní, že zde byl zadržen pachatel krádeže. Hlídka MP se ve 09:31hodin dostavila na místo určení, kde pracovník  ostrahy prodejny a současně svědek události označil hlídce ženu, která v prodejně odcizila  zboží (sluchátka ) v hodnotě 129,-Kč. Zboží si strčila do kabelky, a s tímto prošla prostorem pokladen, aniž by toto zaplatila. Celá věc  byla zaznamenána prostřednictvím interního kamerového systému nákupního střediska. Hlídka MP požádala ženu dle  §12  odst. 2  písm. b), zák. č. 553/91  Sb. o  prokázání totožnosti. Po prokázání totožnosti byla v ženě zjištěna paní B., bytem Slovensko. Žena se k celé věci přiznala a zboží zaplatila nákupnímu středisku. Lustrací osoby na OO PČR bylo zjištěno, že jmenovaná není osobou hledanou, nebo zájmovou ze strany PČR. Jmenovaná je tímto podezřelá, že se svým jednáním dopustila přestupku dle § 8 odst. 1 písm. a), zák. č. 251 /2016  Sb.. Jelikož nebyl dostupný registr přestupků, bude celá věc předána příslušnému orgánu k provedení dalších opatření.