Nechtěli platit za jízdenky

Ve 14:49 hodin na linku 156 oznámil vlakvedoucí, žádost o vyslání hlídky MP do prostoru vlakového nádraží Mělník. Oznamovatel dále uvedl, že ve městě Štětí nastoupily do vlaku čtyři  osoby, rumunské národnosti, které nemají doklady totožnosti, ani zaplacené jízdenky. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s vlakvedoucím, který označil v prostoru jednoho z vagonu tři neznámé osoby. Hlídka MP využila svého oprávnění podle §12, odst. 2  písm. e,  zák.553/1991Sb.,  ke kontrole totožnosti.  Z předložených fotokopii dokladů,bylo zjištěno, že se jedná o rodinu T., bytem Rumunsko. Po provedení potřebných úkonů ze strany vlakvedoucího, byly osoby z vlakové soupravy vykázány. Následně byla do místa, cestou operačního MP telefonicky přivolána hlídka PČR, která provedla lustraci, kdy při této bylo zjištěno, že se nejedná o zájmové osoby. Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky PČR byly osoby z místa vykázány.