Hádka rodičů

Ve 20:17  hodin požádala operačního MP žena o vysláni hlídky MP do domu svých rodičů. Jak jmenovaná dále uvedla, na místě dochází mezi rodiči  k  opětovným, stupňujícím se neshodám. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zde následně vytěžila rodiče oznamovatelky. V době příjezdu hlídky MP na místo určení již k  ničemu nedocházelo. Jak bylo následně zjištěno, rodiče oznamovatelky bydlí již delší dobu odděleně – jedná se o  dvougenerační dům. Dnešního dne skutečně mezi výše jmenovanými došlo k opětovným neshodám, a to s prvky vzájemného fyzického napadání. Hlídka MP na místě s oběma aktéry hovořila a situaci zklidnila. Muž následně hlídce sdělil, že odjede za svou dcerou. Cestou operačního MP byla o zjištěných skutečnostech zpětně vyrozuměna oznamovatelka.