Potřeboval čtečku

V  11:15  hodin požádala na lince 156  zaměstnankyně prodejny v  ul. Klášterní o  vyslání hlídky MP do uvedené provozovny z  důvodu krádeže zboží.  Hlídka MP se na  místo určení  dostavila v  11: 23  hodin,  kde se  zkontaktovala  s  ostrahou prodejny. Tento označil podezřelého a sdělil, že muž rozbalil zboží, schoval ho do kapsy a poté prošel pokladním prostorem bez zaplacení.     Dle prokázané totožnosti § 12/2 písm. b), zák. č. 553/91 Sb. byl v podezřelém muži zjištěn pan Č., bytem Lovosice.  Jmenovaný byl hlídkou poučen, že odcizením zboží – čtečka karet, v celkové hodnotě 209,- Kč naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 8/1 písm. a), bod 1, zák. č. 251 /2016 Sb. krádeže. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou, dle registru přestupků bez záznamu. Na základě výše uvedeného byl přestupek řešen na místě příkazem.