Odcizený mobilní telefon byl nalezen i se zlodějem

V 17:00 hodin bylo hlídkou MP dle obdržených poznatků zjištěno, že muž, který by měl mít u sebe odcizený mobilní telefon, by se měl právě nacházet u  nákupního střediska v ul. Veslařská. Odcizení mobilního telefonu bylo v minulých dnech nahlášeno na OO PČR Mělník.  Hlídka MP se v  17: 05 hodin dostavila k nákupnímu středisku, kde byl vedle vchodových dveří vytěžen mladý muž. Hlídka tohoto požádala dle § 12 odst. 2 písm. b) zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Tento sdělil, že žádný průkaz totožnosti u  sebe nemá. Hlídka se jmenovaného zeptala, zda má u sebe mobilní telefon. Tento odvětil, že žádný mobilní telefon u sebe nemá. Následně však vyčnívající telefon z kapsy u kraťasů vytáhl. Hlídka MP požádala tohoto muže o  poskytnutí IMEI telefonu.  Lustrací telefonu na OO PČR bylo zjištěno, že se v daném případě jedná o odcizený mobilní telefon. Hlídka MP byla proto požádána o převoz uvedeného muže i  s  mobilním telefonem na OO PČR. Hlídka MP požádala výše jmenovaného aby hlídku následoval na OO PČR. Tento se na OO PČR dostavil dobrovolně, proto nebylo proti tomuto použito žádného donucovacího prostředku.