Černá skládka

Ve 21:30 hodin noční hlídka MP zjistila v ulici U  Borku skládku, kde se mimo jiné nacházeli osobní písemnosti. Na základě těchto informací se následně denní hlídka MP pokoušela dle uvedeného bydliště na písemnostech dohledat odpovědnou osobu. Jmenovaná bydlí v  ulici Pod Vrchem.  Jmenovaná se v  odpoledních hodinách dostavila na služebnu a společně s hlídkou MP provedla kontrolu dokumentů přímo v místě skládky. Přislíbila, že písemnosti a ostatní věci během dnešního dne odstraní. Dále bylo domluveno, že hlídka MP provede kontrolu slíbeného odklizení skládky. Jmenovaná byla také poučena o možnostech řešení, pokud by nebyla skládka odklizena.