Byla pod vlivem alkoholu

Ve 20:41  hodin požádal operačního MP vedoucí nákupního střediska o  vyslání hlídky MP. Jak bylo operačnímu MP jmenovaným dále sděleno, v  prostoru výše uvedené prodejny se nachází jedna ze zaměstnankyň, u  níž je podezření, že je pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky MP na místo, byla tato zaměstnankyně požádána vedoucí směny o  provedení orientační dechové zkoušky. Po provedení této orientační dechové zkoušky byla u jmenované zjištěna  hladina alkoholu v dechu ve výši 2,49 promile.