Byl agresivní na své okolí

V 18:39 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vysláni hlídky MP do prostoru ul. Hleďsebská. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, v místě se nachází agresivní muž. A to z důvodu, že nebere předepsané medikamenty. V  době příjezdu hlídky MP na místo určení se již nacházela RZS. Tento muž je osoba imobilní – pohybuje se za pomocí invalidního vozíku, jak je již uvedeno nebere předepsané medikamenty a na základě těchto skutečností uráží neustále celé své okolí. Po konzultaci s lékařem bylo zjištěno, že muž není v ohrožení života a není potřebný jeho převoz do NsP nebo psychiatrické léčebny.