Monthly Archives: Srpen 2017

Nemohla se zvednout

V 18:12 hodin operační HZS žádá hlídku MP do ul. Hraniční k ženě, která spadla a váží 120  kg. V  místě se nachází sousedka.  V 18:19 hodin se hlídka MP dostavila do místa, paní zvedla hlídka MP na židli. Tato žena lékařské ošetření nepotřebuje a  RZS odmítá. Operační MP zpětně předala informaci na HZS.
Číst více

Počmáral radnici

V 01:01 hodin operační MP spatřila prostřednictvím kamery jak na nám. Míru se v podloubí při pravé straně vstupu do ul. Radniční pohybují dva muži, z nichž jeden, a to menší postavy s batohem na zádech provedl nápis fixou na fasádu radnice. Druhý muž na provádění nápisu přihlížel. Oba muži  poté odešli společně do ul. Radniční. Hlídka MP se v 01:03 hodin dostavila do ul.…
Číst více

Odcizený mobilní telefon byl nalezen i se zlodějem

V 17:00 hodin bylo hlídkou MP dle obdržených poznatků zjištěno, že muž, který by měl mít u sebe odcizený mobilní telefon, by se měl právě nacházet u  nákupního střediska v ul. Veslařská. Odcizení mobilního telefonu bylo v minulých dnech nahlášeno na OO PČR Mělník.  Hlídka MP se v  17: 05 hodin dostavila k nákupnímu středisku, kde byl vedle vchodových dveří vytěžen mladý muž. Hlídka…
Číst více

Černá skládka

Ve 21:30 hodin noční hlídka MP zjistila v ulici U  Borku skládku, kde se mimo jiné nacházeli osobní písemnosti. Na základě těchto informací se následně denní hlídka MP pokoušela dle uvedeného bydliště na písemnostech dohledat odpovědnou osobu. Jmenovaná bydlí v  ulici Pod Vrchem.  Jmenovaná se v  odpoledních hodinách dostavila na služebnu a společně s hlídkou MP provedla kontrolu…
Číst více

Byla pod vlivem alkoholu

Ve 20:41  hodin požádal operačního MP vedoucí nákupního střediska o  vyslání hlídky MP. Jak bylo operačnímu MP jmenovaným dále sděleno, v  prostoru výše uvedené prodejny se nachází jedna ze zaměstnankyň, u  níž je podezření, že je pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky MP na místo, byla tato zaměstnankyně požádána vedoucí směny o  provedení orientační dechové zkoušky. Po provedení…
Číst více

Byl agresivní na své okolí

V 18:39 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vysláni hlídky MP do prostoru ul. Hleďsebská. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, v místě se nachází agresivní muž. A to z důvodu, že nebere předepsané medikamenty. V  době příjezdu hlídky MP na místo určení se již nacházela RZS. Tento muž je osoba imobilní – pohybuje se za pomocí invalidního vozíku, jak je…
Číst více

Spadl do potoka

V  17:14  hodin oznámila žena, že z  pěšiny, která vede pod zimním stadionem v ul. Klášterní, spadl do potoka Pšovka muž s kolem. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně zjistila, že se opětovně jedná o  pana S.. Jmenovaný byl lehce zraněn na končetinách a v obličejové části – lehké oděrky a současně si stěžoval na bolest. Na základě…
Číst více

Ležel vedle kola

V 16:32 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru za nákupním střediskem, na pěšině vedoucí k ČSAD, leží na zemi muž, vedle kterého se nachází kolo. V době příjezdu hlídky MP na místo určení stál muž již na nohou, údajně jej probrali okolo jdoucí občané. Po prokázání totožnosti byl v  tomto muži  hlídkou MP následně zjištěn pan S., bytem Mělník. Výše…
Číst více

Ležel u košíků

V 16:26 hodin oznámil operačnímu MP muž, že před nákupním střediskem v  ul. Bezručova, leží v  prostoru nákupních vozíků na zemi muž. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se v daném případě jedná opětovně o pana V.,  který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholických nápojů. Hlídka MP výše jmenovaného probrala a jelikož nebylo v  daném případě nutné lékařské…
Číst více

Potřeboval čtečku

V  11:15  hodin požádala na lince 156  zaměstnankyně prodejny v  ul. Klášterní o  vyslání hlídky MP do uvedené provozovny z  důvodu krádeže zboží.  Hlídka MP se na  místo určení  dostavila v  11: 23  hodin,  kde se  zkontaktovala  s  ostrahou prodejny. Tento označil podezřelého a sdělil, že muž rozbalil zboží, schoval ho do kapsy a poté prošel pokladním…
Číst více