Zajímavá kombinace

V   16:51  hodin telefonicky oznámila na linku 156  zaměstnankyně prodejny v ul. Klášterní, že v prostoru této prodejny byla za pokladnami přistižena neznámá žena po krádeži zboží. Hlídka MP Mělník se dostavila do místa, kde byla pracovníkem ostrahy označena neznámá žena, která v prodejně odcizila zboží v celkové hodnotě 208,60,- Kč..  Zboží (dvě plechovky piva, dva mléčné nápoje a vodku) vložila do kabelky v prostoru prodejny a poté prošla prostorem pokladen, aniž by zboží zaplatila.  Hlídka MP Mělník ženu vyzvala dle §12, odst. 2, písm. b), zák. č.  553/1991  Sb. o prokázání totožnosti.      Z předloženého OP bylo  zjištěno, že se jedná o ženu bytem Mělník. Tato se svým jednáním dopustila přestupku dle ust. §8, odst. 1, písm. a), bod 1, zák. č. 251/2016 Sb., k přestupkovému jednání se doznala a uvedla, že se jej dopustila úmyslně.  Lustrací osoby na OO PČR bylo zjištěno, že jmenovaná není osobou hledanou, nebo zájmovou ze strany PČR. Rovněž byla provedena operačním MP Mělník lustrace v registru přestupků. Celá věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu při MÚ Mělník k dořešení.      Zboží bylo nepoškozené vráceno zpět na prodejnu.