Napadal přítelkyni i hlídku MP

Ve 23:34  hodin telefonicky požádala dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP. Jednalo se o výjezd z důvodu partnerské hádky u které jsou přítomny děti.  Ve 23:44 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde se spojila s  oznamovatelkou, která uvedla, že se její přítel před chvíli vrátil domů v podnapilém stavu, a po slovní rozepří, jí vyhodil ze společného bytu. Hlídka MP následovala ženu do bytu. Zde označila oznamovatelka byt, kde  se nacházel její přítel, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky.  Rovněž uvedla, že se v  bytě nacházejí jejich tři  děti, které v  současné době  spí. Při následném projednávání celé věci došlo ze strany přítele k napadení uvedené ženy. Se zvýšenou agresivitou začal muž slovně i fyzicky napadat také hlídku MP. Na základě vzniklé situace bylo vůči uvedenému muži užito dle §18  odst. 1  písm. a), zák. č. 553/1991Sb. donucovacích prostředků hmatů a chvatů, a protože odpor stále trval byly dle §18a odst. 1 písm. c), zák. č. 553/1991Sb. tomuto přiložena služební pouta. Následně byl muž dle §13 odst. 3), zák. č. 553/1991Sb. policii předveden na služebnu OO PČR Mělník, k provedení dalších potřebných úkonů.