Rušil nakupující

V  10:58  hodin na linku 156  oznámila zaměstnankyně prodejny v ulici Mladoboleslavská, ležícího – sedícího muže před prodejnou, vchází i  do prodejny, kde obtěžuje jejich zákazníky. Hlídka MP se dostavila na místo určení kde  vytěžila dva muže. Jeden z mužů byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, či  jiné návykové látky. Provedenou lustrací na OO PČR Mělník  bylo zjištěno, že se nejedná o  hledané, nebo zájmové osoby pro PČR. Protože zde uvedený muž svým chováním narušoval veřejný pořádek, hlídka MP tohoto vyzvala, aby místo neprodleně opustil. Protože jmenovaný odmítl výzvy uposlechnout, bylo použito výzvy s výstrahou, že pokud místo neopustí, bude proti němu použito donucovacího prostředku. Protože ani po tomto upozornění s výstrahou jmenovaný místo neopustil, bylo proti tomuto použito dle §18  odst. 1  písm. a), zák.č.553/1991Sb. použito mírného donucovacího prostředku hmatu a za použití tohoto byl z  prodejny vyveden. Celá věc byla dořešena dle kompetence MP.