Potřeboval pomoc

Ve 22:05 hodin byla hlídka MP požádána o výjezd  k čerpací stanici v ulici Mladoboleslavská a to k telefonní budce. Oznamovatel na dotaz, co se v místě děje, uvedl, že to nedokáže vysvětit. Hlídka MP se následně dostavila na místo, kde se nacházel muž, který sdělil, že má psychické potíže a potřebuje lékařské ošetření. Hlídka si všimla, že muž lehce krvácí na rukou a má řezné rány ( pravděpodobně od žiletky), monokl pod levým okem a má sklony k sebepoškozování. Hlídka muže vyzvala  k provedení dechové zkoušky. Následně bylo naměřeno 2,25 promile alkoholu v dechu. Z výše uvedených důvodů byla na místo přivolána RZS, která se dostavila a muž byl převezen k dalšímu ošetření do NsP Mělník. Ošetřujícím lékařem byla hlídka MP požádána o asistenci při vyšetření. Této žádosti bylo vyhověno.