Odcizil pouzdro na telefon

V čase 19:04  hodin na úřadovnu MP bylo telefonicky oznámeno, že v  prodejně v  ul. Bezručova, došlo k  odcizení zboží a to pouzdra na mobil. Celá věc byla předána hlídce MP  která se do místa dostavila v čase 19:11 hodin a zkontaktovala se s  ostrahou. Ostraha označila podezřelého muže, který se měl dopustit odcizení zboží v  celkové hodnotě 199,- Kč.. Uvedené zboží vzal na prodejně z regálu a poté ho ukryl do kapsy a následně prošel pokladou bez placení. Poté byl zadržen zaměstnancem ochranky. Muž uvedené zboží vzal s úmyslem jej nezaplatit, ukradené zboží následně doplatil. Dle ustanovení § 12 odst. 2 ) písm. b), zák. 553/1993 Sb. byl muž vyzván k prokázání totožnosti.  Následně bylo zjištěno, že se jedná o muže z  Mělnického  Vtelna. Tento  se k činu doznal. Hlídka MP provedla lustraci na OO PČR, zda se nejedná  o zájmovou osobu. Dále byla provedena lustrace v registru přestupků – negativní výsledek. Na základě výše uvedeného byl přestupek řešen na místě v blokovém řízení.