Měla chuť na ovoce

Ve 12:17  hodin  telefonicky  oznámila  zaměstnankyně prodejny v ul. Klášterní, že  v prostoru  této prodejny  byla za  pokladnami přistižena  neznámá žena  po krádeži zboží.  Hlídka  MP se ve  12: 21  hodin  dostavila na  místo určení, kde byla  označena neznámá žena, která v prodejně  odcizila  zboží  v celkové hodnotě 30,39,- Kč..  Zboží (ovoce) vložila do batohu v  prostoru prodejny  a  poté  prošla  prostorem pokladen, aniž by toto  zaplatila. Zboží  bylo později vráceno zpět na prodejnu.  Hlídka MP  označenou ženu  požádala dle § 12 odst. 2  písm. b),  zák. č.  553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. V této byla  následně zjištěna paní H., bytem Neratovice. Lustrací osoby  na OO  PČR bylo  zjištěno, že  jmenovaná  není  osobou hledanou, nebo  zájmovou ze  strany PČR. Rovněž byla provedena operační MP  lustrace v registru přestupků a to s pozitivním výsledkem. Jmenovaná se svým  jednáním dopustila přestupku  dle § 50  odst.  1  písm.  a), zák. č. 200/1990  Sb. Tato se k  celé věci doznala. Vzhledem k tomu,  že se jednalo o opakované jednání, bude věc  postoupena příslušnému orgánu při  MěÚ Mělník  k  provedení  dalších opatření.