Ležel u vchodu

V  17:53  hodin  telefonicky  oznámil muž , že u vchodu do živnostenské provozovny leží muž na zemi a jeví známky opilosti.  Hlídka  MP  se v 18:00 hodin  dostavila na  místo určení, kde byl  označen neznámý mladý muž.  Hlídka MP  muže požádala dle § 12 odst. 2  písm. a),  zák. č.  553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Oslovený muž na opakované výzvy k prokázání totožnosti nereagoval, mluvil nesrozumitelně a nespolupracoval s hlídkou MP, proto byl dle § 13 odst. 1,  zák. č.  553/1991 Sb. hlídkou MP  předveden na OO PČR ke zjištění totožnosti. Zde byl v muži zjištěn pan Š., bytem Mělník. OO PČR si celou věc převzala k dalšímu dořešení.