Odcizil nábojnici

Ve 14:30 hodin, byla hlídka MP oslovena účastníky klubu vojenské historie se žádostí o pomoc. Po skončení bojové ukázky jim byla odnesena nábojnice z protitankového děla ráže 76,2 mm. Hlídka MP požádala operátorku MP o zpětný kamerový záznam. Na kameře číslo 1 bylo zjištěno, že mosaznou nábojnici odnesl malý chlapec ve věku cca 10 let. Operátorkou byl předán popis. Hlídka MP chlapce vytěžila na nám. Míru. Tento uvedl, že nábojnici již odevzdal a chtěl si jí pouze prohlédnout. Tato skutečnost byla ověřena u pořadatele akce.