Napadl strážníka

Ve 21:14 hodin požádala telefonicky zaměstnankyně nákupního střediska v ulici Klášterní o příjezd hlídky MP do jejich prodejny, kde se mají nacházet pachatelé krádeže. Hlídka MP se ve 21:18 hodin dostavila do nákupního střediska, kde byl v detektivní kanceláři vytěžen pracovník ostrahy. Tento hlídce sdělil, že na prodejně se nacházejí dva muži, kteří jsou zcela zjevně pod vlivem alkoholu a na prodejně poškodili krabičku od prezervativů a dva prezervativy u sebe ukryli. Dále bylo hlídkou MP na interním kamerovém systému prodejny ze záznamu spatřeno, jak jeden z mužů, který měl batoh na zádech, se snaží druhému muži v montérkách strčit láhev alkoholu do nohavice u montérkových kalhot. Protože se vstrčit tuto láhev do nohavice nepodařilo, dal si jí muž v montérkách do rukávu u montérkové bundy. Pak zašli společně za regál. Poté prošli oba prostorem pokladen, aniž by toto zboží zaplatili. Hlídka MP oba muže, kteří byli zcela zjevně pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky vyzvala, aby jí následovali do detektivní kanceláře. Tito výzvy uposlechli. Zde bylo zjištěno, že došlo ke krádeži zboží 1× láhev alkoholu za 189,-Kč a 2× prezervativ za 99,90-Kč v celkové hodnotě 288,90-Kč. Hlídka požádala oba jmenované dle §12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Muž s batohem uvedl, že průkaz totožnosti u sebe nemá. Druhý muž v montérkách uvedl, že průkaz totožnosti má v peněžence. Průkaz zde však nemohl nalézt. Poté hlídka muže vyzvala, aby hlídku MP následovali na OO PČR k prokázání totožnosti. Protože muži odmítli výzvy uposlechnout, hlídka tyto vyzvala s výstrahou, že pokud hlídku MP nebudou následovat dobrovolně, bude „jménem zákona“ použito donucovacích prostředků. Agresivní chování ze strany obou mužů se stále stupňovalo.  Hlídka proto proti těmto použila dle §18 odst. 1 písm. a), zák. č. 553/1991 Sb. mírného donucovacího prostředku hmatu. Při použití tohoto donucovacího prostředku však muž v montérkách skočil na jednoho ze strážníků a strhnul ho na zem. Protože začali být současně muži agresivní, bylo proto hlídkou použito dalšího donucovacího prostředku chvatu a úderu, dle výše uvedeného zákona. Následně došlo k přiložení služebních pout. Hlídka oba jmenované předvedla dle §13, zák. č. 553/1991 Sb. na OO PČR, kde je ve 21:40 hodin předala k provedení dalších opatření.