Den bezpečí a pořádku 2017

Osmý ročník Dne bezpečí a pořádku byl na novém místě, kam přišlo program i prezentaci všech složek navštívit přes 1600 zájemců o práci nejen IZS. O zážitky nebyla nouze. Realizační tým, čítající přes 160 lidí, se postaral o bohatý program, jak na stáncích, tak i při ukázkách. Na břehu řeky návštěvníky ohromil zásah strážníků Městské policie Mělník proti opilému člověku a děti pak uklidnil jejich úžasný Lvíček. Návštěvníci shlédli ukázky psovodů Územního odboru PČR Mělník zaměřené na poslušnost jejich čtyřnohých pomocníků i zadržení pachatele, které vzápětí mohli porovnat s prací psovodů. Celní správy pro Středočeský kraj při vyhledávání ukrytých tabákových výrobků. Pak se pozornost všech zaměřila na vodní hladinu, kde hasiči Územního odboru HZS Mělník ukázali záchranu tonoucí osoby a vysvětlili všem, jak postupovat, když se do podobné situace dostanou. Primář a operátorka dispečinku ZZS Mělník s dětmi nacvičili, jak správně komunikovat s tísňovou linkou a řada zájemců, kteří si živou komunikaci chtěli vyzkoušet, nebrala konce. Pak už ukázková plocha patřila dramatičtějším případům. Policisté Pořádkové jednotky Územního odboru PČR Mělník zakročili proti pachateli, který odcizil vozidlo a prchal. Mobilní skupina Celní správy zadržela prchajícího pachatele s nelegálním zbožím a taktéž si s ním podle zákona poradila. Hasiči připravili ukázku hašení kapalin, která měla velký preventivní význam a úspěch u návštěvníků, kteří se dozvěděli, jak správně uhasit hořící pánev s olejem a co dělat v případě hoření dalších látek. Celý program završila společná ukázka hasičů, záchranářů a dopravních policistů, která přenesla pozornost všech přítomných k nehodě vozu Škoda, v němž se nacházeli dva zaklínění zranění. Záchranáři a hasiči postupovali rychle, ale opatrně, od zajištění životních funkcí, komunikaci se zraněnými až k jejich vyproštění po odstřižení střechy vozu a odvoz zraněného do přistavené sanitky. Vše za spolupráce s dopravními policisty zajišťujícími uzavření prostoru a následné vyšetření nehody. Realita ukázky a komentář odborníků objasnil přítomným, jak to probíhá v praxi.  Den bezpečí a pořádku měl své kouzlo i na prezentačních stáncích, kde se dala nahlédnou výstroj, výzbroj a vybavení jednotlivých složek, ale i plnit různé úkoly seznamující s realitou každodenního pracovního života všech zastoupených. Výuka první pomoci Českým červeným křížem – Oblastním spolkem Mělník, program Centra seniorů Mělník umožňující vžít se do kůže seniora nebo si vyzkoušet paměť a její trénování, ale i možnost otestovat si dopravní předpisy u zkušebních komisařů Odboru dopravních a správních agend Městského úřadu Mělník doplnilo i dopravní hřiště BESIP Týmu a možnost vyzkoušet trenažér přetočení automobilu při nehodě či všemožné simulátory. Chybět nemohla ani nabídka programu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Služeb prevence města Mělníka, soutěžní sportovní stanoviště studentů Gymnázia J. Palacha či stanoviště Sboru dobrovolných hasičů z Vehlovic a preventivní stánek HZS Středočeského kraje. Strážníci simulovali brýlemi opilost různého stupně či stav po požití drog a hasiči s policisty prezentovali různé druhy lodí pro zásah na vodní hladině. Mnoho zajímavostí si letos bylo možné prohlédnout i na stánku Celní správy, která přijela na akci poprvé. A kdo se zajímal o především o techniku, tak měl možnost ji celé dopoledne studovat u Městské policie Mělník, zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje – výjezdového stanoviště Mělník, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – Územního odboru Mělník a Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje – Územního odboru Mělník, ale i nově u Trans Hospitalu Plus v mobilním záchranném prostředku BVP, který svou velikostí nešel přehlédnout. Jsme velice rádi, že se nám povedlo i na novém místě návštěvníky zaujmout a věříme, že pro příští rok připravíme opět zajímavý program.

Bc. Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminality