Vlak naštěstí včas zastavil

V 17:29 hodin na linku 156 oznámil výpravčí ČD, že naproti plaveckému bazénu před chvílí neznámá osoba chtěla skočit pod vlak. Dále uvedl, že strojvedoucí stačil soupravu zastavit ještě před střetem – osoba se však stále pohybuje na trati. Hlídka MP se za použití výstražné světelné a zvukové signalizace na místo určení dostavila v 17:32 hodin. Zde zjistila, že vlaky jsou již centrálně zastaveny a osoba sedí mimo trať u  elektrické rozvodné stanice, cca 20  m od vlakové soupravy. Vzhledem k  tomu, že hlídce známý muž (závislý na drogách) byl zcela zjevně psychicky rozrušen, plakal a litoval, že se mu záměr nepovedl (sebevražda), strážníci s  ním komunikovali s  cílem tohoto uklidnit, což se po chvíli podařilo a tento s  hlídkou spolupracoval. V 17:35 hodin prostřednictvím operační MP na místo přivolána PČR a posléze RZS. V průběhu prováděných úkonů (komunikace s výše uvedeným) se na místo dostavili členové SKPV, hlídka OO PČR, RZS včetně lékaře a technik PČR.