Ukájel se v parku

V 09:53  hodin oznámil operační MP Mělník  hlídce, že v  prostorách Jungmannových sadů se nachází muž v červené kšiltovce a tmavém oblečení, který má údajně masturbovat.    Hlídka MP v době oznámení projížděla kolem základní školy, která se v tomto úseku nachází.  Strážníci ihned reagovali a do místa se během  několika desítek vteřin dostavili. Uvedeného muže spatřili v  prostorách parku mezi městskými hradbami. Muž seděl na lavičce a žádného protiprávního jednání se v této chvíli nedopouštěl. Tento byl podle §12  odst.2  písm.b, zák. 553/1991  Sb. požádán o  prokázání totožnosti. V tomto byl zjištěn muž z Mělníka. Tento se k činu doznal a sdělil, že zde vážně onanoval.  Poté hlídka uvedeného muže převezla na OO PČR k  dalšímu šetření.