Akce Lhotka 2017

Akce „Lhotka 2017“

Ve středu 19.4.2017 se v překrásném prostředí Turistické základny Lhotka, konal již třetí ročník soutěže určené pro strážníky městských policií. Tato soutěž byla připravena a zahrnuta do konceptu oslav 25.výročí od založení Městské policie Mělník. Tohoto ročníku se zúčastnilo třináct týmů z osmi městských policí. Na startu tak bylo možno vidět strážníky z těchto měst: Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad Labem, Kladno, Slaný, Nymburk a Kolín. Snahou pořadatelů bylo jednotlivé úkoly co nejvíce přiblížit reálným situacím, tak jak je strážníci při běžné službě zažívají. Jednotlivé týmy byly koncipovány jako dvoučlenná hlídka. A jejich výstroj a výzbroj byla opět standardní, tak jak je používána při běžné službě. Na trase která byla dlouhá cca 3 km, se nacházelo šest modelových situací. Dvě stanoviště byla zaměřena na zdravovědu a na poskytnutí první pomoci.  Strážníci tak byli nuceni řešit tyto úkoly: 1.amputace dolní končetiny a následná resuscitace. 2.německy hovořící turistka, která ztratila svého nemocného manžela. 3. loupežné přepadení s následným napadením hlídky a to za pomoci zbraně. 4. vyhrocená hádka manželů a to i s fyzickým napadením, kdy celé hádce bylo přítomno i miminko. 5. přistižení pachatele krádeže traktoru, kdy byl na místě také opravdový majitel. 6. střelné zranění, ke kterému došlo při nesprávné manipulaci se zbraní. Každá z těchto modelových situací byla hodnocena rozhodčími, kteří byli složeni z vedení městských policí, Českého červeného kříže, Střední zdravotnické školy a vedoucím pracovníkem OO PČR Mělník. V rolích figurantů skvělou práci předvedli žáci Střední zdravotnické školy, zaměstnanci Odboru sociálních věcí při MěÚ Mělník, zaměstnanci a vedení Centra seniorů Mělník a dále členové klubu Taekwondo Hansoo. Servis ve formě občerstvení a dalšího zajištění soutěže poskytlo Centrum seniorů Mělník a zaměstnanci Turistické základny Lhotka. Ceny do soutěže věnovalo město Mělník a  firma Aegis, která se zabývá střeleckou a zdravotní přípravou ozbrojených složek. Velký dík patří paní ředitelce Střední zdravotnické školy Mělník a strážníkům MP Mělník, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Úvod a závěr soutěže obstaral pan starosta a vrchní velitel Městské policie Mělník pan MVDr.Ctirad Mikeš, který zmínil nezastupitelnou roli městských policií v jednotlivých městech. Na úplný závěr došlo k předání cen  nejlepším týmům. Tohoto předání se zhostil ředitel Městské policie Mělník pan kpt. Ladislav Hošmánek. Zpětná vazba od účastníků soutěže, která nebyla jen v závodním duchu, ale také v duchu přátelském a  vzdělávacím, byla velmi pozitivní a byla motivující k pořádání dalšího ročníku.

Výsledky soutěže:

1.místo -   Městská policie Mělník

2.místo - Městská policie Brandýs nad Labem

3.místo -   Městská policie Mělník

4.místo -   Městská policie Kralupy nad Vltavou

5.místo - Městská policie Kladno

 

Organizátoři soutěže: kpt.Petr Limprecht a vstrm.Radka Havelková