Nafta znečistila mnoho ulic

Ve 14:44  hodin oznámil operačnímu MP muž, že od křižovatky ulic Havlíčkova – 28. října ve směru do ulice Fibichova a kpt. Jaroše je znečištěná komunikace od ropných produktů. Pravděpodobně se jedná o únik nafty. Na místo byla vyslána hlídka MP, aby zjistila rozsah znečištění a následně byl na místo přivolán HZS. Jak bylo hlídkou MP a HZS následně zjištěno, zatím z neznámých příčin došlo k daleko většímu znečištění komunikace, než bylo původně oznámeno. Ropné skvrny, které znečišťují komunikaci se táhnou již od obce Libiš, kde jsou likvidovány HZS Neratovice a dále ve směru na Mělník, kde došlo k poměrně silnému znečištění ulic: Pražská, 28. října, Fibichova, kpt. Jaroše, ul. Českolipská atd.. Z  důvodu rozsahu znečištění bylo na místo přivoláno speciální vozidlo HZS sloužící k likvidaci ropných havárií. Na žádost HZS došlo hlídkami MP k dočasnému uzavření některých dotčených komunikací a dále po celou dobu provádění zásahu k usměrňování provozu. Provoz na dotčených komunikacích byl obnoven až v době, kdy TS Mělník provedly úklid posypového materiálu.  Činnost hlídky byla ukončena v 17:30 hodin.