Z Teplic do nemocnice na Mělník

V 01:43 hodin prováděla hlídka MP kontrolní činnost areálu NsP Mělník, kde tuto vyrozuměl noční hlídač, který uvedl, že  mu bylo personálem polikliniky telefonicky oznámeno, že se v  objektu nacházejí neznámé osoby. Hlídka MP se za přítomnosti nočního hlídače dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se zde nacházely dvě osoby. V těchto byly zjištěni: slečna S., bytem Teplice a pan K., bytem Teplice. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se nejedná o  osoby hledané, ani jinak zájmové. Těmito bylo hlídce MP sděleno, že dnešního dne (tj. úterý 14.2.2017) chtějí navštívit sociální odbor při  MěÚ Mělník, z  důvodu zajištění bydlení. Hlídka MP jmenované poučila jak v celé věci postupovat a následně  je  vykázala z areálu NsP Mělník.