Pohřešovaný muž byl nalezen

Ve 23:48  hodin telefonicky žádá OŘ PČR o  součinnost při  pátrání po pohřešované osobě (muži), který dle obdrženého oznámení má trpět stařeckou demencí. Jmenovaný se má pohybovat za přítomnosti svého psa a je oblečen pouze do pyžama. Hlídka MP se dostavila na uvedenou adresu pohřešovaného, kde se již nacházela hlídka PČR, která zjišťovala bližší informace od rodiny výše uvedeného muže. Místní znalostí hlídky MP bylo důvodné podezření, že se jmenovaný může nacházet na několika místech a to v  okrajové městské části Blata, kam chodí se svým psem na procházky, nebo v  nedaleké živnostenské provozovně. Po domluvě mezi  hlídkami a rovněž vzhledem k  technickému vybavení hlídky MP, tato provedla kontrolu v  okrajové části, která se skládá z  nezpevněných cest. V  průběhu této kontroly, bylo operačnímu MP telefonicky sděleno, že hlídka PČR pohřešovaného muže nalezla v  uvedené živnostenské provozovně a předala rodině.