Monthly Archives: Únor 2017

Bohužel se ho již nepodařilo zachránit

Ve 12:45 hodin oznámila na služebnu MP zaměstnankyně MěÚ Mělník, že při pohovoru s klientkou jí tato sdělila, že v ulici Na Výsluní nebyl již dlouho viděn soused. Oznamovatelka dále uvedla, že si jmenovaný též nevyzvedl důchod.  Hlídka MP provedla šetření a to dotazem u  sousedů, kteří sdělili, že jmenovaného viděli naposled přibližně na přelomu týdne.  Na základě…
Číst více

Zachránila mu hlídka život?

Na linku 156 oznámil muž z telefonní budky v ul. K Učilišti, že je mu 30 let, je u cukrovaru a má syndrom vyhoření. Nechce se mu dál žít, a v životě nic nedokázal. Již byl dvakrát hospitalizován v  psychiatrické léčebně a  propuštěn byl před dvěma měsíci. Nyní to zase na něj vše dolehlo. Ambulantní léčbu neabsolvoval, myslel, že již bude…
Číst více

Odcizili kosmetiku

V 17:31  hodin požádal telefonicky zaměstnanec prodejny v ulici Chloumecká o výjezd hlídky MP z důvodu zadržení pachatele drobné krádeže. Hlídka  MP se na  místo určení  dostavila v 17: 35  hodin,  kde  se  zkontaktovala  s  ostrahou prodejny. Tento označil dva  muže podezřelé z krádeže zboží.  Hlídka přítomné vyzvala k prokázání totožnosti a to dle § 12 odst. 2) písm. b),…
Číst více

Po rvačce skončil v nemocnici

V 01:03 hodin oznámil na linku 156 muž, že v živnostenské provozovně v centru města se perou čtyři osoby. Celá věc byla ihned oznámena hlídce MP. Celá věc byla cestou operační MP telefonicky předána dozorčí službě OO PČR Mělník. V 01:10 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde se již nacházely hlídky PČR a celou věc řešily. Hlídka…
Číst více

Koně na silnici

V 03:25 hodin nahlásil muž, že v ul. Mladoboleslavská volně pobíhají v silnici dva koně, během hovoru muž uvedl, že z této komunikace seběhli do ul. Krátká. Hlídka se dostavila do místní lokality, kde spatřila, že koně jsou v  ul. Mýtní u  bývalého mlýna. V  místě přítomen i  oznamovatel. Zvířata byla nahnána na pozemek mlýna. Operační MP  se zkontaktovala s…
Číst více

Ležel na zastávce

V 04:06 hodin na služebnu MP oznámil pracovník TS Mělník, že mu řidič autobusu předal informaci, že na autobusové  zastávce v  ul. Plavební leží muž. Hlídka se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jedná o muže, bytem Vraňany. Provednou lustrací bylo zjištěno, že muž není osobou zájmovou pro PČR. Celá věc byla vyřešena dle…
Číst více

Život pro něj ztratil smysl

V 02:35  hodin na úřadovnu MP Mělník  oznámil neznámý muž, že se chce zabít. Na dotaz, kde se nachází tento sdělil, že je u kolejí. Operátorka se snažila získat od volajícího přesnou lokalitu, kde se nachází a dále jeho jméno. Z telefonu byl slyšet projíždějící vlak, operátorka vyhodnotila, že se v  tomto případě nemusí jednat o  demonstrativní…
Číst více