Opakovaně byl rušen noční klid

V 05:22 hodin nahlásil na linku 156 muž, že v ul. Bezručova dochází k rušení nočního klidu a to hlukem z jednoho z bytů. Hlídka se na místě určení zkontaktovala s  oznamovatelem, který sdělil, že se v  daném případě nejedná o první případ. Dále uvedl, že dnes na uvedený byt zvonilo více sousedů, kterým nebylo otevřeno. Hlídka v uvedeném bytě vytěžila neteř majitelky bytu. Tato byla seznámena s předmětem stížnosti a celá věc byla řešena dle kompetence MP. Dále hlídka jmenovanou informovala, že celá věc bude předána úsekáři  a z  důvodu opakovanosti přestupkového jednání i  místnímu bytovému družstvu.