Odcizila pánskou vůni

Ve 13:25  hodin oznámil na linku 156 pracovník prodejny v  ul. Chloumecká, že v  prostoru této prodejny byla za pokladním prostorem přistižena neznámá žena po krádeži zboží.   Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tento označil  podezřelou ženu z krádeže zboží. Hlídka přítomnou vyzvala k prokázání totožnosti a to dle § 12 odst. 2) písm. b), zák. 553/1991 Sb. V osobě byla zjištěna žena z Mělníka. Jak bylo zjištěno odcizená hodnota zboží je 35,- Kč, (MEN ROOL ON).   Jmenovaná  se k činu doznala, odcizené zboží vrátila zpět na prodejnu. Lustrací osoby na OO PČR bylo zjištěno, že jmenovaná není osobou hledanou, nebo zájmovou ze strany PČR a nejedná se o osobu, která by byla vedena v registru přestupků. Výše jmenovaná se svým jednáním dopustila přestupku dle §50 odst. 1 písm. a), zák. č. 200/1990 Sb., za který jí byla uložena bloková pokuta.