Maminka nemohla otevřít

V 17:23 hodin   na linku 156 oznámila žena, že v  pečovatelském domě má maminku, která jí šla odemknout dveře a upadla. Oznámení bylo předáno hlídce MP, která se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s  oznamovatelkou a jejím manželem. Hlídka MP následně komunikovala přes uzamčené dveře s uvedenou maminkou, která opakovaně sdělovala, že je v pořádku, ale nemůže vstát. V průběhu prováděných úkonů se na místo dostavil výjezd HZS. Vzhledem k tomu, že docházelo ke zhoršení zdravotního stavu ženy, došlo ze strany HZS k násilnému vniknutí do uzavřených prostor a to za přítomnosti výše uvedených příbuzných. Šetřením bylo zjištěno, že jmenovaná není ohrožena na životě, a dříve povolanou RZS tato odvolala. Hlídka MP se snažila ženu přemluvit k podrobení odborného lékařského vyšetření (možná rizika z  důvodu neočekávaných zdrav. komplikací). Oznamovatelka, dcera jmenované, hlídce sdělila, že se o to samé snaží již delší dobu a za účast a vstřícnost hlídky je velmi vděčná. Vzhledem k tomu, že výše jmenovaná dcera s  manželem hlídku MP ubezpečili, že se o  maminku i  rozbité dveře postarají, tato místo opustila.