Byl v pátrání PČR

V 15:35 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámila zaměstnankyně prodejny  v ul. Klášterní, že zde došlo ke krádeži zboží. V 15:40 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. Zde zaměstnanec bezpečnostní agentury a zároveň svědek celé události, označil muže, který se měl dopustit protiprávního jednání a to krádeže tabáku. Celkově se jednalo o 4 ks balíčků s tabákem v úhrnné hodnotě 420,- Kč.. Zboží si muž dal do kapsy a poté prošel přes pokladní prostor aniž by zboží uhradil. Označený muž byl vyzván hlídkou MP k prokázání totožnosti dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b), zák. 553/1991 Sb.  V muži byl zjištěn pan D., bytem Mělník. Výše jmenovaný se k činu krádeže doznal. Hlídka MP provedla lustraci na OO PČR Mělník se zjištěním, že se jedná o osobu zájmovou. Jmenovaný poté dobrovolně následoval hlídku MP na OO PČR Mělník, kde byl předán k dalšímu opatření dozorčí službě.