Obsluha byla pod vlivem

V  00:35  hodin na linku 156  oznámil muž, že se nachází v živnostenské provozovně, kde byl obsluhujícím personálem křivě obviněn  jeden z hostů z nezaplacení útraty. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s oznamovatelem. Dále se zde nacházel poškozený a obsluha. Oznamovatelem  bylo hlídce MP sděleno, že muž zaplatil obsluze hotovost (útratu společně s  tzv. dýškem) ve výši cca 700,- Kč, ale obsluha to v současné době odmítá a tvrdí, že si není vědoma, že by byla útrata placena. Při  projednávání celé věci bylo hlídkou MP pojato důvodné podezření, že obsluha provozovny je pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Z  toho důvodu byla dotázána hlídkou MP, zda se podrobí orientační dechové zkoušce, s čímž tato souhlasila. Při následné provedené orientační dechové zkoušce na množství alkoholu dechu, pomocí kalibrovaného měřícího přístroje, byla u této naměřena hodnota 2,60 promile alkoholu v dechu. S touto hodnotou byla obsluha seznámena a potvrdila ji svým podpisem.  Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky MP byli výše uvedení seznámeni, jak v  celé věci dále postupovat. Ze strany MP bude celá věc postoupena k dalšímu řešení na příslušný správní odbor.