Samovolně rozjeté vozidlo porazilo ženu

Ve 14:35 na úřadovnu MP oznámila zaměstnankyně  prodejny v ul. Kpt. Jaroše, že do obchodu narazilo vozidlo a poranilo chodce. Dále sdělila, že do místa je přivolána RZS Mělník. Celá věc cestou operační byla okamžitě předána hlídce MP. Hlídka se do místa  dostavila takřka okamžitě cca ve 14:36 hodin. Zde bylo zjištěno vozidlo Peugeot, které narazilo do výše uvedeného obchodu. Hlídka na místě dále vytěžila zraněnou ženu, která dle svědkyně události vstupovala do obchodu a přitom do ní automobil narazil. Tato měla poraněnou nohu a stěžovala si na bolest, jiné zranění nebylo hlídkou zjištěno. Jak k celé události uvedla očitá svědkyně, vozidlo se pomalou rychlostí samovolně rozjelo a u  vchodu do prodejny se zdravotnickým materiálem srazilo výše jmenovanou. Do místa se následně dostavila RZS Mělník  a převzala si ženu k dalšímu ošetření. K  vozidlu se následně dostavil  majitel. Ve 14:46  hodin si celou věc převzala DI PČR Mělník.