Rozbíjel vše co mohl

Ve 23:20 hodin spatřila operátorka MP muže, který se nacházel na autobusovém nádraží.  Tento měl poraněnou ruku, která mu krvácela, muž úmyslně krví znečistil vývěsku. Poté se přesunul k  odpadkovému koši  a ten velmi energicky odhodil, pokračoval ke kontejneru a tento převrátil. O celé věci byla okamžitě vyrozuměna hlídka MP a hlídka OO PČR Mělník. Hlídky se do místa dostavily takřka současně cca ve 23:25  hodin. Byla provedena kontrola okolí – bez zjištěných poznatků. V 00:13 oznámil anonymně na úřadovnu MP muž, že v ulici Jiřího z Poděbrad rozbíjel mladý muž, okna a povalil popelnici. Dle popisu se jednalo o muže, který odpovídal popisu pachatele z  autobusového nádraží. Celá věc byla předána hlídce MP, která se dostavila do ul. Jiřího z Poděbrad. Zde bylo zjištěno, že na bytovém domě je rozbité okno. Posléze bylo hovořeno s nájemkyní domu, která sdělila, že jí neznámý muž rozbil okno a udala shodný popis, hlídka našla v místě stopy krve. Žena uvedla, že se nyní obává, aby se muž nevrátil. Hlídka MP, prováděla kontrolní činnost se zaměřením na dopadení pachatele výše uvedených skutků. V 00:37 hodin byl u autobusového nádraží spatřen zakrvácený muž. Hlídka MP tohoto požádala dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. b), zák. 550/1991 Sb. o prokázání totožnosti. V tomto byl vytěžen pan M., bytem Praha. Dle všech markantů se jednalo o pachatele shora uvedených skutků. Z důvodu, že jmenovanému ruka silně krvácela, hlídka jej nežádala o podání vysvětlení, ale přivolala okamžitě RZS, která se dostavila do místa a muže si převzala k  ošetření do NsP Mělník. Celá věc byla konzultována dále s PČR a hlídka MP poté místo opustila. V průběhu úkonu byla provedena orientační dechová zkouška s naměřenou hodnotou 2,23 ‰ alkoholu v dechu. Z důvodu, že muž je podezřelý z několika přestupků, bude  celá věc postoupena ke správnímu orgánu při MěÚ Mělník.