Po rvačce skončili na služebně OO PČR

Ve 20:30 hodin na linku 156  oznámila žena, že do objektu Azylového domu  nevpustila klienty z  důvodu toho, že vykazovali známky opilosti a asi se venku začali prát. Ve 20:35 hodin na linku 156 oznámila žena, že klienti, kteří se prali před výše uvedeným objektem se přesunuli do vedlejší hospody, odkud v současné době je slyšet křik a rány.      Ve 20:36 hodin telefonicky žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP ke rvačce, ke které má dle obdrženého telefonického oznámení docházet v živnostenské provozovně nacházející se v  ul. Řípská. Rovněž uvedla, že do místa posílá další hlídky PČR. V průběhu tohoto se hlídka MP dostavila do místa, následována hlídkami PČR. V  místě se nacházeli účastnící celé události, kteří byli zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Dále se v místě nacházela obsluha provozovny a muž, který byl rovněž zcela zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Tento muž uvedl hlídce MP, že došlo k jeho napadení ze strany výše uvedených osob, ale na dotaz zda požaduje lékařské ošetření, toto odmítl.  V průběhu šetření, bylo zjištěno, že došlo ke zranění u jednoho z návštěvníků živnostenské provozovny a to v oblasti hlavy. Z toho důvodu byla hlídkou MP do místa telefonicky přivolána RZS, která se poté dostavila a muže, po prvotním ošetření, převezla na příslušné oddělení v NsP Mělník.  Po provedení potřebných úkonů ze strany hlídky PČR a následné domluvě byla ve 21:21  hodin hlídkou MP provedena asistence při převozu jedné z osob na služebnu OO PČR Mělník.