Mladík byl pod vlivem alkoholu

V  01:52  hodin na úřadovnu MP Mělník  oznámila žena stížnost na rušení nočního klidu v ul. Legionářů. V tuto dobu celý prostor monitorovala kamera, zde byl vidět chlapec, který se nacházel na komunikaci a zastavoval projíždějící auta před budovou. Do místa byla okamžitě vyslána  hlídka MP. Zde byl vytěžen mladík, bytem Česká lípa.  Tento jevil jasné známky intoxikace alkoholem nebo jiné návykové látky. Z tohoto důvodu byl požádán o provedení dechové zkoušky. Dechová zkouška byla provedena s  výsledkem 1,26  ‰ alkoholu v  dechu. Z  důvodu, že se v místě nacházelo více osob a tyto slovně napadaly hlídku MP byl mladík předveden na služebnu MP. Hlídka MP se kontaktovala s matkou mladíka, která se dostavila na služebnu MP.  Matka si syna převzala a byla poučena o  dalším postupu – oznámení na odbor sociálních věcí. Z důvodu, že je zde podezření z přestupku dle ustanovení § 30 odst. 1) písm. a), zák. 379/2005  Sb. a hlídka MP nemohla v  místě celou věc dořešit, bude tato postoupena ke správnímu orgánu při MěÚ Mělník.