Kopal do dveří

Ve 21:57 hodin na úřadovnu MP Mělník telefonicky oznámila žena, že u vchodových dveří je osoba nebo osoby a kopou do dveří. Celá věc byla předána hlídce MP. Ve 22:03 hodin se hlídka MP dostavila do místa určení. Zde byl spatřen neznámý muž, který stál u vchodových dveří výše uvedené nemovitosti. Tento byl dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b.), zák. 553/1991 Sb. vyzván k prokázání totožnosti. Na tuto výzvu reagoval vulgárním výrokem a poté kopl do dveří. Hlídka MP tohoto vyzvala, aby od svého jednání upustil, tento se snažil znovu do dveří kopnout. Z tohoto důvodu hlídka MP dle ustanovení § 18  odst. 1) písm. d), zák. 553/1991  Sb. přiložila uvedenému služební pouta a to aby nepokračoval v  protiprávním jednání. Z  důvodu, že hlídka MP nemohla v  místě vyčíslit škodu na předmětných dveřích do místa byla přivolána hlídka OO PČR Mělník, která se do místa dostavila a celou věc si převzala k dalšímu opatření. Hlídka MP v  místě dále vytěžila svědky celého incidentu.