Chtěla si posvítit

V  11:58  hodin oznámila na linku 156  pracovnice prodejny v  ulici Klášterní, že v  prostoru této prodejny byla za pokladnami přistižena neznámá žena po krádeži  zboží. Žena byla ostrahou vyzvána, aby vyčkala do příjezdu hlídky MP, což dobrovolně učinila. Hlídka MP Mělník se ve 12:05  hodin dostavila na místo určení, kde pracovník  ostrahy prodejny označil ženu, která v prodejně ukryla do kapsy zboží v hodnotě 69,90,- Kč – LED svítilnu, a poté prošla prostorem pokladen, aniž by toto zboží zaplatila. Událost byla zaznamenána prostřednictvím interního kamerového systému nákupního střediska. Hlídka MP Mělník ženě sdělila, že je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku a vyzvala ji dle §12, odst. 2, písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. k prokázání totožnosti. Z předloženého OP bylo zjištěno, že se jedná o ženu, trvale bytem Mělník. Následnou lustrací osoby na OO PČR bylo zjištěno, že jmenovaná není osobou hledanou nebo zájmovou ze strany PČR.  V centrálním registru přestupků nebyla evidována. Výše uvedená se svým jednáním dopustila přestupku dle ust. §50, odst. 1, písm.  a), zák.  č. 200/1990 Sb., za který jí byla uložena bloková pokuta.