Souseda dva dny nikdo neviděl

V 17:10 hodin na linku 156 oznámila žena, že  ze sousedova bytu, je již druhý den slyšet zapnutý televizor, v  bytě je tma a na pokusy o  vyrozumění nikdo nereaguje. Dále oznamovatelka uvedla, že byl muž v nedávné době na operaci se srdcem a ona se v současné době  bojí o jeho zdravotní stav.  V 17:19 hodin se hlídka MP za užití VRZ dostavila do místa, kde se zkontaktovala se sousedy, kteří uvedli, že již souseda delší dobu neviděli, a z bytu je slyšet zapnutý televizor. Z  důvodu, že  v daném okamžiku byla důvodná obava, že  obyvatel bytu je v ohrožení života, byl hlídkou MP dle § 16 odst. 1, zák.č. 553/1991 Sb., za užití síly (vykopnutí dveří) otevřen byt, kde byla následně zpozorována ležící osoba (muž) v  prostoru obývacího pokoje. Tento s  hlídkou MP z počátku komunikoval, ale následně se jeho zdravotní stav zhoršil. Na základě těchto poznatků, byla do místa cestou operační MP telefonicky přivolána RZS. Do doby příjezdu osádky RZS do místa, kontrolovala u  muže hlídka MP základní životní funkce. Po příjezdu osádky RZS do místa, byla hlídka MP těmto nápomocna a následně provedla asistenci při  transportu pacienta. Z důvodu naplnění §16 odst. 3, zák č. 553 /1991 Sb. byl k zajištění bytu cestou operační MP telefonicky přivolán zámečník. Tento se dostavil do místa, kde za přítomnosti hlídky MP a výše uvedených sousedů, vyměnil u vstupních dveří do bytu  poškozenou vložku zámku.  Hlídka MP v místě pořídila fotodokumentaci. Ze strany MP bude v celé věci přijato další opatření.