Rtěnku si strčila do rukávu

V  11:35  hodin požádala na lince 156 zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky MP do uvedené provozovny z důvodu krádeže zboží. Hlídka MP se na  místo určení  dostavila a zde  se  zkontaktovala  s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelou a sdělila, že žena odebírala z  regálu zboží a dávala si jej do rukávu. Následně prošla pokladnou bez zaplacení tohoto zboží. Dle § 12/2 písm. b), zák. č. 553/91 Sb. bylo zjištěno, že se jedná o ženu z Mělníka.  Jmenovaná byla hlídkou poučena, že odcizením zboží (rtěnka) v hodnotě 69,90,- Kč naplnila skutkovou podstatu přestupku dle § 50 /1 písm. a), zák. č. 200/90 Sb. krádeže. Jelikož lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o  osobu zájmovou a jmenovaná v  registru přestupků nebyla doposud vedena a tato se k činu doznala, byla jí hlídkou MP uložena bloková pokuta.