Pálil odpad

Ve 20:04  hodin na linku 156  oznámila žena, že v ul. Zelená na pozemku sousedů již cca 2 hodiny hoří oheň, jí neznámého obsahu. Z tohoto jde znatelný kouř doprovázený zápachem a vlivem toho vzniklý popílek padá na motorová vozidla zaparkovaná v blízkosti. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se zkontaktovala s  majitelem pozemku, kde k  pálení docházelo. Tento byl ze strany hlídky MP seznámen s celou věcí a následně byl poučen a vyzván, aby oheň ihned uhasil, což učinil. Jmenovaný uvedl, že nevěděl, že je povinnost kamkoliv pálení hlásit. Dále uvedl, že pálí posekané túje,  větve, apod. materiál a to z důvodu, že mu toto odmítl vzít pracovník sběrného dvora, na základě toho, že nemá  dostatek odkladového prostoru. Jmenovanému bylo hlídkou MP doporučeno, jak v takové věci příště jednat. Celá věc byla dořešena dle kompetence MP.