Asi měl žízeň

V 18:34  hodin oznámil na linku 156 pracovník prodejny v ulici Chloumecká,  že  v  prostoru  této  prodejny  byl  za pokladnami přistižen neznámý muž po krádeži zboží.         Hlídka MP se  dostavila na místo určení,   kde  pracovník ostrahy prodejny označil neznámého mladíka, který  v prodejně  odcizil zboží v  hodnotě 46,-Kč.. Zboží (jahodový džus) odcizil muž v prostoru prodejny  a  poté prošel prostorem pokladen, aniž by toto  zaplatil. Zboží bylo později  vráceno zpět na prodejnu. Hlídka  MP označeného mladíka požádala  dle §12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Lustrací  osoby na  OO PČR  bylo zjištěno, že jmenovaný  není osobou hledanou,  nebo zájmovou  ze strany  PČR a nejedná se o  osobu, která by byla vedena v registru přestupků. Uvedený se  svým jednáním dopustil přestupku dle §50 odst. 1 písm. a), zák. č. 200/1990 Sb..  Jelikož se jednalo o osobu mladistvou byla celá věc předána  Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) a celá věc bude předána patřičnému správnímu orgánu při MěÚ Mělník. O celé věci byla prostřednictvím operační MP vyrozuměna matka nezletilého, která si tohoto na služebně MP převzala.