Známý bezdomovec byl na autobusovém nádraží

Ve 14:30 hodin telefonicky požádala dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do čekací haly ČSAD, kde se má dle obdrženého oznámení nacházet osoba, která zde má dělat nepořádek. Hlídka MP se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se jedná o jí dobře známého „bezdomovce“ pana D.. Tomuto bylo hlídkou MP důrazně domluveno a následně byl z místa vykázán.  O celé věci byla cestou operační MP telefonicky informována dozorčí služba OO PČR Mělník.