Zatvrdlý beton

Ve 22:56 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru ul. Zemědělská, kde probíhá výstavba rodinných domků a kde práce pokračují i přes pokročilou dobu, dochází v důsledku této činnosti k rušení nočního klidu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zde zjistila čtyři pracovníky stavby. Následně vytěžila odpovědného pracovníka, který hlídce vyjádřil omluvu a sdělil, že došlo k  poruše betonářského stroje. Z toho důvodu bylo nutné za použití palice již zatvrdlou část betonu odstranit.  Jmenovaný byl obeznámen s předmětem stížnosti včetně zákonného poučení. Práce byly okamžitě ukončeny.