Voda nebyla zakalena splašky ani ropnými produkty

V 10:39 hodin oznámil operačnímu MP muž, že v prostoru za nákupním střediskem v ul. Mladoboleslavská údajně došlo ke znečištění potoka Pšovka. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na základě provedeného místního šetření a to v úseku od ul. Klášterní k  ul. Okružní zjistila, že se nejedná o  ropné produkty ani vodu splaškovou. K  zakalení toku Pšovky došlo z  důvodu probíhajících rekonstrukčních prací na mostku v  ul. Okružní.  Při  provádění vrtů – za účelem zhotovení betonových pilířů, se vytěžená zemina (písek, jíl aj.) částečně uvolňuje do vody a dochází tak k jejímu zakalení.