Pravděpodobně chtěl vidět na zboží

V 16:28  hodin požádala na lince 156  zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky MP do uvedené provozovny z důvodu krádeže zboží.  Hlídka  MP se na  místo určení  dostavila v 16: 35 hodin,  kde  se  zkontaktovala  s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelého a sdělila,  že muž odebírá z  regálu zboží  a dává jej do kapsy. Následně prochází pokladnou bez zaplacení tohoto zboží.  Dle § 12/2 písm. b), zák. č. 553/91 Sb.  bylo zjištěno, že se jednalo o pana Ž.. Jmenovaný byl hlídkou poučen, že odcizením zboží (dioptrické brýle) v hodnotě 169,- Kč naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 50/1 písm. a), zák. č. 200/90 Sb. krádeže.  Jelikož lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou a jmenovaný se k činu doznal, byla mu uložena bloková pokuta. Odcizené zboží bylo jmenovaným následně zaplaceno.