Otec se nedostavil

Ve 12:10  hodin žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o asistenci při dohledu u předání nezletilého dítěte v ul. Pražská. Má se jednat o předání dítěte u dveří uvedeného objektu. Důvod dohledu při předání dítěte, je z obavy, aby nedošlo ze strany otce k  vniknutí do bytu a opětovnému fyzickému napadení matky. Otec má v  místě sečkat do příjezdu hlídky MP. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se toho času nikdo nenacházel a rovněž zde k ničemu nedocházelo. O celé věci byla cestou operační MP telefonicky informována dozorčí služba OO PČR Mělník.